Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Nyheter ABF

Tystad kunskap

tas till vara i Tensta

ABF driver många språkkaféer. Men det i Stockholmsförorten Tensta är lite speciellt. Här sker svenskundervisningen i en konsthall som en del av det internationella konstnärsprojektet The silent university.

Salam aleikum! Bonjour! Fahyma Alnablsi hejar glatt på deltagarna som är på väg in till språkkaféet på Tensta konsthall. Hon var tidigare gymnasielärare i Damaskus, nu är hon en av föreläsarna på vad som kallas The silent university – det tysta universitetet.

– När jag kom till Sverige fick jag ingen hjälp att lära mig språket Till slut hittade jag ABF och började leda cirklar i arabiska, utan att kunna någon svenska. Det lärde jag mig genom reklam, tidningar och tv, säger hon.

Det var Fahyma Alnablsi som för tre år sedan startade den studiecirkel i svenska för arabisktalande som växte och blev till dagens språkkafé, dit ett 30-tal deltagare kommer två gånger i veckan.

– Jag är ju utbildad pedagog och jag kan både arabiska och svenska. Det gör det lättare för nybörjare att förstå, eftersom de inte behöver slå upp i lexikon. Det sparar tid och ger resultat. Min metod innebär också att vi praktiserar svenska genom att göra utflykter till bibliotek och museer, säger hon.

Det var konstnären Ahmet Ögüt som 2013 startade The silent university, först på konstmuseet Tate modern i London och sedan i Stockholm på Tensta konsthall. I Tensta har språkkaféet blivit kärnan i projektet som även består av föreläsningar och seminarier i samarbete med ABF. Målet är att synliggöra all den kunskap som tystas och inte tas till vara när människor tvingas fly från ett land till ett annat.

– Jag måste säga att det var först när jag hittade till The silent university som jag upplevde att jag kom till min rätt. Det är så roligt att lära någon nya ord på svenska och höra hur de använder dem nästa gång vi ses. Det gör att jag känner mig stark och ung, säger Fahyma Alnablsi.

Flera av de som sedan 2013 har lärt sig sina första svenska ord på Tensta konsthall har gått vidare till studier, jobb och praktik.

– Ta Ayrat, han kunde ingen svenska när han kom hit. Nu har han slutat för att han har fått jobb. Eller Aras. Nu jobbar han på konsthallens kafé.

Fler artiklar om allt som händer i ABF: