Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Nyheter ABF

Tack till er alla!

För nästan exakt åtta år sedan kom jag till ABF som ny ekonomichef, ett drygt år senare fick jag äran att bli förbundssekreterare. Jag minns precis känslan när jag tackade ja till ABF – wow så kul! Nu är det dags för mig att lämna ABF och gå till LO som ny kanslichef där.
      Folkbildningen och ABF spelar en så oerhört viktig roll för människor i hela landet. Vi står för en betydelsefull del av det livslånga lärandet. Det lärande som utgår från individen själv. Vilja att förstå sin omvärld, att utmana sig själv och lära sig nya saker är stark hos människor. Att lära sig och göra något bara för att jag vill, inte för att någon annan har sagt att jag ska göra det – det är grunden i folkbildningen. Det fria och frivilliga är viktig att värna även i framtiden.
      ABF är i grunden en idédriven organisation. Vi vill förändra människor och samhället. Genom studiecirkeln, kulturprogrammen, föreläsningarna och all annan verksamhet vill vi att människor ska få vidgade vyer, nya insikter och möta framtiden stärkta. I den senaste deltagarundersökningen var det tydligt att de som går en studiecirkel känner en stärkt självkänsla efter cirkelns slut. Det är ett fantastiskt resultat.

Jag vill i denna sista krönika i Fönstret komma med några råd för framtiden:

• Var trogen idén! Det är viktigt att hela tiden ställa sig frågan för vem finns vi till, vad är vårt uppdrag och hur kan vi bidra till att utveckla samhället i den riktning vi anser vara rätt.

• Ha alltid individen i centrum av verk-samheten. Vi vill ge verktyg till människor. Vi vill att de ska känna sig lite annorlunda när de lämnar ett ABF-arrangemang. Vi vet att människans kraft att vilja lära sig mer är stark och vi ska vara platsen för det livslånga lärandet. Det är aldrig försent att få insikt och kunskap.

• Värna och utveckla den lokala närvaron. Ska ABF fortsätta att vara det ledande studieförbundet måste vår verksamhet utgå från närheten till människorna. Vi behöver bli bättre på att finnas ute i bostadsområdena och därigenom nå de deltagare vi inte når i dag.

• Slåss för att livslångt lärande inte enbart ska handla om formell utbildning.

• Lyft fram betydelsen som ABF spelar för möjligheten till eget skapande. Kulturpolitik handlar inte bara om att vara åskådare till kultur – utan om att delta själv, skapa och uppleva. Den delen av kulturen spelar en stor roll för många människor i hela Sverige. Det är dags att den delen uppvärderas inom kulturpolitiken.

Jag vill säga ett stort TACK till er alla! Framtiden tillhör nu min efterträdare och alla ni många andra som jobbar kvar i den fantastiska organisationen ABF.

Fler artiklar om allt som händer i ABF: