Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Nyheter ABF

”Det är ett dråpslag!”

– regeringen drar bort var tredje krona

från studieförbunden

I sin nya budget drar regeringen kraftigt ner på statsbidragen till ABF och de andra studieförbunden. Så mycket som var tredje krona kan verksamheten gå miste om. ABFs förbundsordförande HELÉN PETTERSSON kallar läget mycket allvarligt. – Det här kan komma att påverka många cirkelledare, säger hon till Fönstret.

Det hade under en längre tid pratats om att regeringen skulle göra stora nedskärningar i studieförbundens anslag. Den 18 september kom beskedet: Anslagen minskas med mer än 1 miljard kronor under de tre budgetåren 2024–2026. Redan nästa år innebär det nedskärningar på 250 miljoner kronor, för att sedan minskas än mer de två åren som följer – 350 miljoner år 2025 och 500 miljoner 2026.

– Jag har använt många olika ord – dråpslag, slakt, alexanderhugg. Det här den största nedskärningen i stödet till civilsamhället som någonsin gjorts, säger ABFs förbundsordförande Helén Pettersson.

Vad kommer det få för konsekvenser?

– Stora! Neddragningen innebär att var tredje krona vi får i stadsbidrag försvinner. Om var tredje krona försvinner innebär det att var tredje aktivitet, 24 000 stycken, också riskerar att försvinna.

Hur slår det mot ABFavdelningarnas verksamhet?

– Det beror på var i landet man bor. Vissa ABFavdelningar bygger mycket av sin verksamhet på statsbidrag, medan vissa har andra typer av inkomster. Men att det försvinner resurser på avdelningarna riskerar ju i sin tur att påverka även studiecirkelverksamheten.

Varför gör då regeringen den här nedskärningen? Helén Pettersson är övertygad om att det är Sverigedemokraterna som står bakom den.

– I deras förra budgetförslag ville de skära ännu mer. De har till skillnad mot alla andra riksdagspartier ingen tradition av folkbildning och att vara knuten till ett studieförbund.

Sedan beslutet kom har ABF protesterat högljutt och i många olika forum. Hoppet är att regeringen tänker om inför 2025 och 2026.

– Det är inte bara studieförbunden som drabbas utan alla organisationer vi hjälper. I många kommuner är det studieförbunden som står för det mesta av fritids- och kulturverksamheten. Jag har pratat med många oroliga kommunpolitiker om just det.

Så vad kan cirkelledarna göra?

– Fortsätta hålla cirklar. Prata med deltagarna om det som händer. Det är viktigt att visa att vi finns och att vi behövs.

Publicerad i nummer 4, 2023

Fler artiklar om allt som händer i ABF: