Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Nyheter ABF

”Jag är mycket stolt!”

… TAHMOURES YASSAMI, ordförande för Iranska riksförbundet i Sverige, som bildades 1994 och har omkring 1 600 medlemmar 47 medlemsföreningar runt hela landet.

Vad jobbar du med för stunden?
– Jag och många andra är som du förstår mycket engagerade i protesterna mot den iranska regeringen. Vi nås ju varje dag av många oroande nyheter från Iran. Om att folk arresteras, 15 000 bara den här månaden, och att 300 dödats, unga människor dödas.

– Vi demonstrerar flera dagar i veckan. Vi håller kontakt med UD. Vi kräver att Sverige ska avbryta de diplomatiska relationerna med Iran.

Det måste vara jobbigt att ta del av brutaliteterna på distans.
– Ja, men vi känner också en styrka av att vi är många över hela världen som protesterar mot samma sak. I Berlin deltog mer än 100 000 människor i en demonstration den 22 oktober. Vi iranier kan ha olika åsikter om mycket, men vi enas i det här.

Tror du på en positiv förändring?
– Ja, det som händer i Iran nu börjar likna en revolution. Det har startat protester även tidigare, Men den här gången är det lite annorlunda. Det är många fler som vågar protestera den här gången.

– Jag är mycket stolt som iranier att det är våra kvinnor som går i fronten. Att de kämpar mot de fundamentalister som i 43 år har utnyttjat tro till förtryck.

Vad kan vi svenskar göra för att hjälpa?
– Mycket. T ex ställde SVT upp med en gala för Irans kvinnor. Carola sjöng. Det är vi jättetacksamma för.

Till sist – varför samarbetar ni med ABF?
– ABF var med och stödde oss när vi bildades och hjälper oss sedan dess. Vi vet att det alltid händer mycket inom ABF.

Publicerad i nummer 4, 2022

Fler artiklar om allt som händer i ABF: