Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

Du är vår viktigaste resurs!

Ingen är oersättlig, men några är onekligen mera viktiga än andra för att verksamheten ska fungera. Och vi kan nog alla vara överens om att ABF vore inget utan våra cirkelledare. Det är ni som gör att vår verksamhet pågår året runt i landets alla kommuner.

Vi brukar skämtsamt säga att när en tittar på rapporteringen är en typisk cirkeldeltagare i ABF en kvinna i 60-årsåldern som spelar rockmusik. Det ska givetvis inte tolkas bokstavligt, men statistiken säger ändå något om vad som skapar de stora volymerna. Men om vi går in lite djupare i statistiken hittar vi studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildning i de mest varierade ämnen. Och så ska det vara i Sveriges ledande studieförbund!

Men jag har sagt det förr och jag säger det igen – folkbildningen som vi känner den är utmanad! De statliga anslagen har ökat något under en 25-årsperiod, men inte i nivå med kostnadsutvecklingen. De kommunala och regionala anslagen har däremot minskat drastiskt under samma tid. Sedan valet 2018 ser vi med oro att allt fler kommuner helt tar bort anslagen till folkbildningen. I vissa kommuner med förklaringen att ”vuxnas fritidsintressen får de minsann betala själva”, i andra för att det är den besparing som väcker minst opinion – ”det blir inga demonstrationer för att vi drar in på anslaget till folkbildningen”. Men vad blir konsekvenserna på sikt för ett samhällskontrakt som bygger på en deltagardemokrati? Folkbildningens olika verksamheter är ju många gånger en bra skolning för just både deltagande och demokrati.

Under Almedalsveckan i somras presenterade Folkbildningsrådet resultatet av en deltagarstudie som visade ett statistiskt signifikant positivt samband mellan att delta i en studiecirkel och att gå från arbetslöshet in i sysselsättning. Särskilt tydligt var detta för gruppen kortutbildade. Utrikes födda är en annan grupp som har svårare att ta steget från arbetslöshet. Utrikes födda som deltar i en studiecirkel har dock en större sannolikhet att också nå en sysselsättning, jämfört med de utrikes födda som inte deltar.

Vi behöver vara många fler som talar om folkbildningens betydelse, inte bara för det enskilda ämnet utan vad den bidrar med i stort. Du som är förtroendevald måste vara ambassadör för folkbildningen i alla dina sammanhang. Du som är anställd måste först och främst agera folkbildare i alla dina sammanhang. Men, återigen, det är Du som är cirkelledare som är vår viktigaste resurs. Det är Du som möter våra hundratusentals deltagare varje dag, året runt i hela landet. Det är en resurs som måste underhållas. Därför erbjuder vi en grundutbildning för cirkelledare, så att du får de verktyg Du behöver. Den ska alla cirkelledare ha deltagit i. Sedan behöver vi erbjuda stöd i ditt utövande och möjlighet till pedagogisk utveckling för att Du ska fortsätta ditt engagemang.

På så sätt gör vi en annan värld möjlig.

Publicerad i nummer 3, 2019