Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Tio frågor

Så blir han läraren

eleverna gillar

10 frågor till Vedran Maras

Han börjar ofta undervisa före lektionen, ute i korridoren och låter eleverna vara med och styra. VEDRAN MARAS är högstadieläraren som eleverna gillar – och som utsetts till Årets lärare.

Vedran Maras
Ålder: 30 år.
Gör: Lärare på Stenhammarskolan i Flen.
Bor: I Flen.
Bakgrund: Blev utsedd till Årets lärare i kategorin högstadiet vid Lärargalan i september. Bestämde sig redan på gymnasiet för att bli lärare. Undervisar nu i engelska och svenska.


1. Hur är en bra lärare?

– En bra lärare är engagerad, intresserad och kunnig i ämnet, kan bygga relationer och har höga förväntningar på eleverna. Det är också viktigt att ha en bra planering, en tanke med varje lektion, men samtidigt vara så flexibel att man kan göra avsteg från planeringen och göra något spontant. De spontana lektionerna blir ofta de bästa.


2. När gör du avsteg från planeringen?

– Det kan vara något som hänt i världen eller om en elev frågar om något. Då spinner jag vidare på det.


3. Vad vinner man på det?

– Man skapar förtroende när eleverna känner att jag är intresserad av vad de har att säga. Då blir de intresserade tillbaka. Därför börjar min undervisning ofta före lektionen, i korridoren.


4. Hur då?

– Jag pratar med eleverna när jag träffar dem. Det handlar om att bygga relatio-ner och när jag hör dem berätta något kan jag använda mig av det i undervisningen. När jag gör det – då blir det mycket lättare att jobba. De blir mer intresserade och känner att jag mött dem och lyssnat.


5. Varför är det bra med höga förväntningar?

– Forskning visar att det blir goda resultat av höga förväntningar. Eleverna känner att jag tror på dem om jag förväntar mig att de klarar det. Det stärker deras självkänsla.


6. Hur har du blivit en bra lärare?

– Jag har haft bra förebilder i mina föräldrar och mina lärare och har alltid trivts i skolan. När jag själv var elev tänkte jag ofta ”här skulle man ha kunnat visa en film” eller ”så skulle man också kunna lära sig”. Sedan är jag genuint intresserad av vad eleverna har att erbjuda. Detär inget jag har lärt mig i utbildningen utan något man bara har.


7. Du lägger ofta undan skolboken. Varför?

– Jag använder väldigt lite skolböcker. Inför varje termin tittar jag på kunskapskraven, vet vad som står i böckerna, och vet vad eleverna behöver lära sig. Men jag är mer intresserad av att undervisningen ska vara aktuell för eleverna. Därför använder jag mycket Youtube eller något annat på nätet. Undervisningen blir då mer varierad.


8. Varför vill du variera?

– För att behålla engagemanget, inte bara hos eleverna utan också hos mig. Jag tycker inte heller att det är roligt att göra samma sak hela tiden, och om inte jag tycker att det är roligt – då smittar det. Sedan handlar det om individualisering, att vi lär på olika sätt. Att variera ger fler möjligheter att nå målen.


9. Hur tar du dig an en ny klass?

– Jag undervisar bara niondeklasser så jag möter nya klasser varje år. Första intrycket är viktigt. Jag vill att de ska se att jag är välplanerad, har kunskaper som de vill ha och att jag är genuint intresserad av vad de säger. De ska känna att jag är engagerad, intresserad och vill dem väl. Jag tänker på det mångkulturella och att arbeta interkulturellt. Sedan vill jag utgå från vad de kan. Jag frågar och de får berätta vad de kan, vill och förväntar sig av mig. De får vara med och styra.


10. Vad vinner du på att eleverna får vara med och styra?

– Motivation. När de märker att jagtagit hänsyn till något som de sagt – då lyser det i deras ögon.


TRE LEDARE JAG BEUNDRAR:

■ MAGNUS JANSSON – min lärare på högskolan, som fick mig intresserad av litteratur. Hans sätt att ta sig an oss och lyssna, har jag försökt att efterlikna.

■ STEFAN ANDERSSON – min kollega som tidigare var min lärare, för att han brinner, är kunnig och passionerad och alltid harett leende på läpparna. Det går inte att vara nedstämd tillsammans med honom.

■ GÖRAN HELLSTRÖM – min före detta mattelärare, som tänkte ”outside the box” och inte bara gick efter kurslitteraturen. Han fick oss att räkna ut arean på klassrummet och räkna ut poäng i fotbollsligatabeller. Han införlivade det aktuella i undervisningen.

Fler som fått tio frågor om ledarskap i tidningen Fönstret: