Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Tio frågor

Böcker – för alla

Hans jobb är att få även de som inte har svenska som modersmål att läsa böcker. Det kräver kunskaper om språk han själv inte kan. Och en långsikighet. Men Syrienfödda BARAKAT ALDAMMAD har redan prisats för sina insatser för att även nya svenskar ska läsa mer böcker.

BARAKAT ALDAMMAD
Ålder: 34 år.
Familj: Fru och två barn (8 och 7 år).
Bor: I Tumba, mellan Stockholm och Södertälje.
Gör: Mångspråksbibliotekarie vid Lidköpings kommun.
Utmärkelser: Bengt Hjelmqvist-priset år 2020. Bengt Hjelmqvist-priset delas ut av Svensk biblioteksförening för framstående insatser inom folkbiblioteksområdet.
Övrigt: Uppväxt i Syrien. Flyttade till Qatar 2009. Kom till Sverige 2014.


1. Vad gör du som mångspråksbibliotekarie?

– Jag har ansvar för att köpa in litteratur på andra språk än svenska och engelska och lyfta den genom andra anpassade aktiviteter. Nu under pandemin anordnar jag till exempel digitala lättlästa cirklar och digitala språkkaféer.


2. Hur bra är biblioteken på att arbeta med mångspråkighet?

– De senaste åren har ett stort antal nyanlända kommit hit, och inte alla bibliotekarier har kunskap för att hantera det och köpa litteratur på andra språk. Det handlar både om kompetens gällande köpkanaler och vad som ska köpas in. Det ser väldigt olika ut i landet. Stora bibliotek och kommuner har generellt mer resurser och kompetens.


3. Du är kontaktperson för expertnätverket för bibliotekarier som jobbar med mångspråk. Vad gör ni?

– Vi är 350 bibliotekarier och målet är att hjälpa varandra med att hitta bra litteratur och inspirerande aktiviteter. Det betyder mycket, främst för mindre bibliotek.


4. Vilka är utmaningarna?

– Fler personer med annat modersmål än svenska behöver utbilda sig till bibliotekarier. Det handlar inte bara om språkkunskap utan om att förstå andras behov, kultur och historia.


5. Hur arbetar du med språk du inte kan?

– Jag läser på om kultur och historia, och oavsett om jag kan språket kontaktar jag alltid föreningar för att se till att de är en del av processen, både för att få ett bättre innehåll och för att nå ut till intresserade. Innan pandemin arbetade jag med ”månadens språk” genom att lyfta fram kända författare, historia och musikgrupper.


6. Hur kan fler grupper med andra modersmål än svenska upptäcka biblioteket?

– Det är viktigt att förstå varför en viss grupp inte kommer till biblioteket för att kunna jobba med den. Intresse beror på vilken läskultur människor har vuxit upp i. Vissa behöver mer stöd och information på modersmålet; andra har aldrig lärt sig läsa på det. Äldre kanske inte har haft kontakt med sitt modersmål på ett tag.


7. Vad är viktigt i läsfrämjande arbete?

– Det gäller att tänka långsiktigt – resultaten kommer inte alltid om ett eller två år. Aktiviteterna måste passa målgruppen och därför behöver planeringen ske med dem. Det handlar om att bjuda in till samtal, anpassa sig till deras behov och lyssna in förslag på titlar.


8. Vad inspirerar dig i arbetet?

– Möten med människor. Att ha en bild av varje språk och kultur och lyssna in varje berättelse. Biblioteket har alltid varit en mötesplats för alla. När jag behövde hjälp under min första tid i Sverige var folkbiblioteket en fantastisk miljö.


9. Du har jobbat vid bibliotek i Syrien och praktiserat vid det berömda biblioteket i Alexandria. Hur fungerar de?

– I Syrien finns få bibliotek och ingen vågar gå dit. Det är svårt att få tillgång till litteratur som speglar alla åsikter. De flesta som vill läsa köper själva. Biblioteket i Alexandria är jättestort och har rik litteratur från hela världen. Men det utgör inte samma mötesplats som i ett demokratiskt samhälle.


10. Vilket språk läser du själv på?

– Jag läser på både svenska och arabiska, men på modersmålet kommer jag på ett annat sätt åt det som står mellan raderna. Jag får en djupare förståelse av karaktärer och miljö.


3 ledare jag beundrar

MINA FÖRÄLDRAR som har lärt mig allt för att vara en bra människa som tänker och tror på andra.

GRETA THUNBERG – En härlig människa som kämpar varje dag för allas skull!

ALLA som har hjälpt mig att nå mina mål. De som har trott och gett mig utrymme i det nya landet.

Publicerad i nummer 2, 2021

Fler som fått tio frågor om ledarskap i tidningen Fönstret: