Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Reportage

Sexualupplysaren

DAVID SALEH har under elva år förklarat kroppens anatomi, men också berättat om svenska lagar och sexualnormer för nyanlända. Han ser folkbildning i sex och samlevnad som avgörande för deras möjligheter att komma in i livet i Sverige. – Det handlar om allas lika värde. Min undervisning kan till och med rädda liv.

I Sverige vet alla vuxna namnet på sina könsdelar. Vi kan välja vem vi vill vara ihop med, ligga med eller gifta oss med. 95 procent tycker att det är okej att människor lever i homosexuella relationer (Eurobarometern, 2019). Svenskar kan som regel också själva välja vilka kläder de vill eller inte vill ha på sig. Sverige tillhör kort och gott ett av världens mest sexuellt och relationsmässigt frigjorda länder. Men för en inte oansenlig del av den nyanlända befolkningen är det här långt ifrån självklarheter. Det oroar och engagerar David Saleh, legitimerad vårdlärare och behandlingspedagog, som själv kom till Sverige 1999 och som undervisar i bland annat psykiatri och arbetspsykologi. Parallellt med sitt ordinarie arbete utbildar han också sedan elva år nyanlända i sex och samlevnad.

– Jag är själv från en universitetsstad i norra Irak. När jag gick i nionde klass vek läraren de sidor i läroboken som handlade om sex och sa att vi inte behövde lära oss det. I Mellanöstern finns över huvud taget inget som ens heter sex och samlevnad i skolan eftersom området är tabubelagt, säger David Saleh.

– Men även i det närmare belägna Östeuropa är undervisningen ofta bristfällig, inte minst gällande homosexualitet.

David Saleh berättar om ett av hans egna lätt chockartade första möten med den svenska sex- och samlevnadskulturen – när hans sfi-lärare någonstans strax efter millennieskiftet lät klassen se Lukas Moodysons Tillsammans (från år 2000). En film om kollektivboende på 70-talet, där sex, nakenhet och hbtq-frågor är starka teman.

– Det var många i klassen som gick ut och blev rädda för de trodde att det är så här svenskarna lever. Så det är inte bara det att de som kommer hit kan ha en felaktig bild av Sverige. Vi som undervisar måste också planera och beställa vårt material utifrån vad vi vill förmedla, säger David Saleh.

Den som föds i Sverige möter sex- och samlevnadsundervisningen redan i grundskolan, där den är obligatorisk. Men långt ifrån alla som lever i Sverige har gått i grundskolan här. Och trots att den står inskriven i skolplanen för vuxenutbildningen är David Salehs erfarenhet att undervisningen i praktiken där är mycket begränsad. Det tror han har att göra med tid och kostnader, men också med rädslan för att trampa någon på tårna.

– Många är rädda för reaktioner. De finns absolut, men vi måste möta dem.

Hans egna föreläsningar vid hundratals skolor i Sverige visar att intresset är stort.

– Jag lovar, de längtar efter den här informationen. 90 procent är tacksamma. Det finns absolut svårigheter i början men det ligger hos mig som undervisar.

David berör allt från sexuell hälsa, relationer, abort, preventivmedel och barnäktenskap till homosexualitet och transsexualitet. Huvudbudskapet är individens rättigheter – att alla människor är fria att välja sitt eget liv, sina relationer och sin sexualitet.

Vad som är särskilt knepigt i mötet med Sverige beror återigen på det sammanhang en nyanländ kommer ifrån.

– Men generellt kan jag se att sexuell läggning är ett stort område som det är svårt prata om. Äktenskap, heder och val av partner återkommer ofta. Mannen får välja men inte kvinnorna.

Dessutom kan nakenkulturen i Sverige vara komplicerad att hantera för vissa som flyttar hit. David Saleh minns när han blev inbjuden till ett landsbygdssamhälle där det var populärt att vara ute på nudiststränder. Eftersom det hade uppstått problem ombads han föreläsa för 150 unga nyanlända.

– Jag pratade om att jag inte söker sexuella kontakter för att jag är lättpåklädd eller naken. Det här är min klädstil, min kultur. På samma sätt som du inte tar på en kvinnas sjal får du inte ta på någons kropp.

Han menar att incidenter uppstår just när man inte vågar prata om det här.

– Sen dras alla invandrade män över samma kam. Det gör mig ledsen.

David Saleh understryker hur viktig förståelsen av livet i Sverige är:

– Det är grunden till att vara självständig, fatta egna beslut och delta i samhällsutvecklingen. Vi behöver skapa förutsättningar för människor att kunna reflektera över det liv de har lämnat bakom sig och det liv de har kommit in i. Till skillnad från hur politikerna framställer det räcker det inte med att ha ett jobb för att vara integrerad i samhället, säger David Saleh som ser det som en demokratisk fråga att undervisningen i sex och samlevnad för nyanlända förstärks.

– Det handlar om allas lika värde. Jag har träffat läkare och lärare som agerade utifrån motsatsen till svenska normer. Därför menar jag att det är ett politiskt uppdrag att tala om det här. Vi behöver folkbildning för att komma till rätta med det parallella samhället, säger han.

Själv avböjer han ofta att komma in som föreläsare om det handlar om ett kort informationspass.

– Eleverna kanske är analfabeter eller har gått några år i skolan och vissa kommer från kulturer där människor avrättas på grund av sexuell läggning eller äktenskap. Det funkar inte att på 90 minuter förklara för dem hur vi lever i Sverige.

David Saleh betonar att sex och samlevnadskunskap även är viktig för vuxna nyanlända. Framför allt för att många av dem har barn.

– I skolan pratar vi om allas lika värde, om barns rättigheter och om att vi blir kära i människor, inte i kön. Men samma barn kan sen gå hem och höra motsatsen, säger David.

Det här ser också Sabina Lundgren, sfilärare i Haninge sedan 15 år. För några år sedan tog hon emot David Saleh som undervisade fem sex tillfällen för varje klass.

– Det är jätteviktigt att man berättar för vuxna att sex och samlevnad är ett obligatoriskt inslag i den svenska grundskolan. Kanske skapar vi möjligheter hemma. Föräldrarna kan få förståelse för att det går att tänka på ett annat sätt och för vilka regler som måste följas, säger hon.

Vuxnas väl rotade normer och värderingar kan vara svåra att påverka. Men det är inte omöjligt. David Saleh minns när New York Times för några år sedan kom på besök och filmade hans undervisning för sfi-eleverna i Haninge.

– De kvinnor som intervjuades var alla homofober när de kom till mig, men där satt de och vågade berätta för en internationell tidning om hur deras människosyn hade skiftat. Det är en fantastisk förändring. Och den är viktig, för de är alla verksamma inom barn- och omsorgsyrken i dag.

Sabina Lundgren minns att många reagerade med föreställningen ”det finns, men inte i mitt land” när David Saleh tog upp homosexualitet.

– Det når inte alltid ända fram, men någon kanske hittar en klasskompis och vågar prata om saker som har varit tabu. De börjar fråga varandra: ”Hur har du det?” På så vis öppnar det upp på ett positivt sätt och skapar ringar på vattnet. Kvinnor börjar tänka att de har rätt till utbildning, till sig själv och till sin egen kropp, säger Sabina Lundgren.

Lollo Andersson har 30 års erfarenhet av arbete med flyktingar och invandrare i behov av särskilt stöd i grundskolan och på gymnasiet, och har jobbat med David Saleh. Hon tycker att läkare och ungdomsmottagningar som har informationsträffar för hennes elever alltför ensidigt fokuserar på könssjukdomar och hur man trär på kondomer.

– Innan det behöver man prata om känslor och när man får ha sex och inte. Vad betyder det att tjejer har sex? Att tjejer går i korta linnen? säger Lollo Andersson.

– Jag har haft elever från Afghanistan vars mammor bar burka. De hade bara sett deras ansikten i hemmet. Och en tjej som i trapphuset hade pussat en kille som hon var kär i fick panik för att hon var orolig över att vara gravid.

David Saleh säger att det gör honom rädd att tänka att människor som i vissa fall ”inte vet något om kroppen och om våra värderingar” uppmanas söka till vårdutbildningar direkt från sfi.

– Jag vet inte hur de tänker. För mig är det absurt.

Han menar att det är en process att få människor att förstå relationskulturen i det nya landet. Det krävs undervisning i sex och samlevnad, men också att det integreras i andra ämnen.

– Man kan till exempel plocka ut subjekt ur en text som handlar om hur Kalle och Nouri från olika länder är kära i varandra.

Utöver undervisning ser David Saleh också att alla kan spela en roll i att bjuda in nyanlända i det svenska samhället.

– När människor känner sig främmande och ensamma hamnar de i utanförskap och då söker de sig tillbaka till sina rötter. Där får de gemenskap, kärlek, värme och personer som ställer upp, så länge de inte bryter mot normerna.

En som ganska nyligen – för 2,5 år sedan – kom till Sverige är Aisha, 30. Hon berättar att i hennes ursprungsland Syrien existerar inte ämnet sex och samlevnad alls i skolan. Inom religionskunskapen fick eleverna viss information om sex, men väldigt begränsat jämfört med vad som ges i den svenska grundskolan. Sedan hon kom till Sverige har hon inte fått någon som helst undervisning i ämnet.

– Vi fick massor av information om studier och om arbetsmarknad, men inget om sex och relationer, säger Aisha.

Hon tycker definitivt att det skulle ha behövts och skulle inte ha känt sig obekväm med det.

– Det är jätteviktigt att känna till lagarna, livsstilen och systemet i Sverige. Annars kan man göra något fel utan att veta om det, för att det är okej i ens hemland, säger Aisha och betonar hur framför allt många kvinnor som invandrat till Sverige uppskattar att ha stöd i lagarna här.

David Saleh säger att information om kvinnors rättigheter och möjligheter i Sverige måste vara en central del av undervisningen för nyanlända. Inte sällan får han höra från elever han träffar att misshandel av kvinnan är en del av ett äktenskap.

– Många har sett sin pappa slå mamma och det har skett hos grannarna. Nivån av skilsmässor i Sverige är jättehög. Varför? För att möjligheten finns, säger David samtidigt som han betonar att svenska män verkligen inte är änglar.

– Men svenska kvinnor vet om sina rättigheter och har koll på vilket stöd som finns.

Ibland har David varit med om att manliga elever provoceras av innehåll om kvinnors rättigheter och går till verbal attack.

– Men jag vet hur jag bemöter dem: med ödmjukhet, kunskap och framför allt med vad lagen säger. Det är inte svårt att tala om för dem att så här lever vi. Du kan inte ställa samma krav som det som gäller i ditt hemland.

Om någon reagerar på att David ritar kvinnans könsorgan på tavlan i en blandad grupp förklarar han att män och kvinnor är lika mycket värda i Sverige.

– Vi pratar både om mannens och kvinnans könsorgan, så är det, säger David och understryker att Sverige har kämpat för att komma dit vi är i dag.

– Demokratin kostade oss. Ska vi nu vara rädda att prata om våra kroppar, jämställdhet och jämlikhet?

Jag frågar David Saleh om ursprunget till hans engagemang. Han berättar hur han som tolk på Migrationsverket i början av 00-talet såg informationsbehovet. Det enda som då förmedlades om samlevnadsfrågor var broschyrer från moskéer eller kyrkor dit människor uppmanades att vända sig.

När han senare jobbade med elevhälsan på en introduktionsskola fick incidenter i skolans närområde honom att börja undervisa i sex och samlevnad på eget initiativ.

– Jag märkte tidigt att den här informationen hjälper invandrade personer att integrera sig i samhället.

Men det finns också djupare rötter. Under barndomen i Irak såg David Saleh sin mamma stå på barrikaderna för kvinnors rättigheter och allas lika värde.

– Hon tog många risker för frihetens skull. Hon vägrade acceptera orättvisor, särskilt mot kvinnor.

När läraren inte ville ta upp sex och hälsa frågade David sin mamma. Hon bläddrade, visade och gav honom sedan ytterligare böcker om sexualitet, hälsa och äktenskap på lättläst arabiska.

– Det var bra att jag fick lära mig om kroppen, men samtidigt fick jag kämpa tio år för att bli av med annan felaktig kunskap som stod i de böckerna eftersom de var skrivna utifrån det samhällets normer.

Pappan å sin sida lärde David att flickor har samma möjligheter till självständighet, att manlighet handlar om att hålla upp dörren för kvinnor och aldrig höja rösten. Bara skitstövlar slår, sa han. David tror också att det spelade roll att han blev inskriven i en av miljonstadens två skolor där killar och tjejer gick tillsammans.

– Det gjorde att kvinnor blev normaliserade för mig och min bror och att vi inte hade den här sexuella synen på dem, säger han.

Under sitt liv har David Saleh bott i fyra länder och han pratar sju språk. Hans utgångspunkt är alltid att förmedla att eleverna är bra som de är, men att han vill ge dem ytterligare möjligheter för att utvecklas som människor i sitt nya hemland.

– Grupptillhörigheten avgör ofta individens valmöjligheter. Så borde det inte vara, säger David Saleh.

Han motiveras av insikten att kunskapen han förmedlar är så viktig att den till och med kan vara en fråga om liv och död. Inte minst vid hedersrelaterade problem. David berättar om ett ungt par som hörde av sig två år efter hans lektioner.

– Om den skolan inte hade haft den här undervisningen, då hade två liv slocknat på svensk mark. Men nu visste de om sina rättigheter och vart de skulle vända sig.

– Att se de här personerna jag mött ta till vara sina rättigheter och leva lyckliga med sitt eget val av partner, det ger mig styrka.

Publicerad i nummer 1, 2022

Fler reportage från tidningen Fönstret: